Tag Archives: tự kỷ

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA BỆNH TRẦM CẢM BẠN NÊN BIẾT

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA BỆNH TRẦM CẢM BẠN NÊN BIẾT Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên toàn thế giới. Rối loạn trầm cảm nặng ảnh hưởng đến khoảng 163 triệu người (2% dân số thế giới) vào năm 2017. Đây là rối loạn khá nguy hiểm, tác động […]

.